12A- 01 — Tầng 13 – Thăng Long Tower- 99 Mạc Thái Tổ – Cầu Giấy